Ako sa stať pohodovým rodičom?

Počuli ste už o kontaktnom rodičovstve? Možno ste ho zachytili pod výrazom vzťahová výchova alebo po anglicky attachment parenting. Tri rôzne výrazy, obsah je však stále ten istý. Prístup k rodičovstvu vďaka ktorému sa stanete pohodovým rodičom. Ako na to?

Ako prvý ho zaviedol americký pediater Dr. William Sears. Čo sa teda skrýva za kontaktným rodičovstvom a prečo sa milióny rodičov po celom svete rozhodujú pre kontaktné rodičovstvo?

Čo je kontaktné rodičovstvo?

Kontaktné rodičovstvo stojí na princípoch teórie väzby dieťaťa a rodiča a vychádza z poznatkov vývojovej psychológie. Ide o starostlivosť a komunikáciu s dieťaťom, ktorá napĺňa a rešpektuje fyzické, emocionálne i všetky ostatné potreby dieťaťa. Nejedná sa o nový spôsob starostlivosti o deti, práve naopak, ide o návrat k prirodzenejšej starostlivosti, ktorá napĺňa dieťa i rodiča.

Celý prístup stojí na niekoľkých základných pilieroch. Prvotným je bonding od prvých minút po narodení dieťaťa a pokračuje neustále sa posilňujúc v nasledujúcich mesiacoch a rokoch. Aj keď si to mnohé matky neuvedomujú, vzťah k svojmu dieťatku si vytvárajú dávno predtým než vôbec otehotnejú a posilňujú ho počas celého tehotenstva. Pôrod a zvítanie sa s dieťaťom sú potom už len vyvrcholením tohto dlhého obdobia a prechodom k novým možnostiam komunikácie s dieťatkom.

Na intenzívny bonding nadväzuje dojčenie na požiadanie, spoločné spanie s dieťaťom, nosenie v šatke (a/alebo v ergonomickom nosiči) a predovšetkým dôvera v dieťa a jeho signály, v prvých mesiacoch a rokoch života hlavne v jeho plač.

Veľmi dobrou radou každému rodičovi je poskytnutie podpory pri identifikácii a vyhýbaní sa tzv. cvičiteľom detí. Ide o ľudí, ktorí (síce v dobrej viere) radia či dokonca nanucujú čerstvým rodičom stratégie ako dieťa naučiť rozličným dobrým zvykom – napríklad prespať celú noc, zaspávať samé a či sa nepýtať tak často na prsník. Nereálne očakávania a ciele, ktoré títo ľudia predkladajú, čerstvých rodičov mätú a znepokojujú a neraz narušia vzťah s dieťatkom.

Ďalším dôležitým krokom je určenie pevných hraníc a pravidiel a vyrovnaný osobný a partnerský život. Čo sa za týmito slovami skrýva? Je to jednoduché – len spokojný rodič môže mať spokojné dieťa. Ak je náš život vyrovnaný a naplnený po všetkých stránkach, tak môžeme tento pozitívny vzor ponúknuť aj svojmu dieťaťu.

A ako sa stať kontaktným rodičom?

Nasledujte svoj inštinkt a hlas svojho srdca omnoho viac než svoj rozum. Naše deti sa riadia svojimi inštinktmi a potrebami, a nie sú zaťažené spoločenskými konvenciami či predsudkami. Dôverujte sebe a svojim deťom, je to úžasné, je to oslobodzujúce i náročné zároveň. Nič neobyčajnejšie a naplňujúcejšie už vo svojom živote nezažijete. Veríme, že príspevky a príbehy na tomto webe vám na ceste za pohodovým, vnímavým a kontaktným rodičovstvom pomôžu.

This entry was posted in Nezaradené.

Pridaj komentár